Dynamické zadávanie - zadávanie parametrov nikdy nebolo jednoduchšie


Od verzie 2022 je pre vás v CADKONe + pripravené dynamické zadávanie parametrov a to ako pri kreslení nových entít tak pri ich spätnej editácii. Dynamické zadávanie parametrov vám výrazne urýchli a zjednoduší zadávanie parametrov pri kreslení štandardných entít cadového jadra ako napríklad krivky, úsečky, obdĺžnikov, kružníc a mnohých ďalších.

Použitie je viac než jednoduché. Dynamické zadávanie môžete zapnúť / vypnúť novou klávesovou skratkou F12, nastavenie je tiež implementované do stavového riadku programu.

Akonáhle je funkcia aktívna, môžete začať kresliť. Pri kreslení a editácii základných objektov sa priamo pri kresleného alebo editovaného objektu zobrazujú dynamicky rozmery objektu a voľby daného objektu. Jednoducho môžete napr. Zadať presnú výšku a šírku obdĺžnika, uhol a dĺžku úsečky / krivky alebo polomer či priemer kružnice atď. Medzi jednotlivými hodnotami objektu sa dá prepnúť pomocou klávesu TAB.

Pri editácii objekty pomocou uzlových bodov, sa priamo pri kurzore zobrazujú napr. Informácie o aktuálnej dĺžke alebo je možné zmeniť prírastok dĺžky pod. Pri nabehnutí na uzlový bod objektu sa automaticky zobrazia základné rozmery objektu. Máte tak neustále prehľad o všetkých potrebných rozmeroch a môžete ich veľmi jednoducho a rýchlo v prípade potreby zmeniť !!!

Dynamické zadávanie má rad nastavení, pomocou ktorých môžete definovať chovanie dynamického zadávania. Pre nastavenie dynamického zadávania kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu dynamického zadávania a zvoľte voľbu "Nastavenie".


Môžete si napr. zvoliť, koľko vstupných polí bude dynamické zadávanie zobrazovať, či sa budú zobrazovať u kurzora relatívne alebo absolútne súradnice alebo aké farby, prípadne transparentnosť budú mať vstupné polia.