Powered by Smartsupp

CADKON+ Licencie pre študentov

Pre študentov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s CADKONom a pripraviť sa na svoju profesijnú kariéru, máme pripravenú špeciálnu študentskú licenciu. Študentská licencia je pre študentov ZADARMO.

Licencie sú určené výhradne študentom a pedagógom škôl pre študijné účely (semestrálne, diplomové práce, ...) bez možnosti komerčného využitia. Študentská licencia má všetky funkčné vlastnosti ako komerčná verzia a je generovaná s obmedzenou platnosťou na 1 rok s možnosťou opätovného získania po dobu trvajúceho štúdia.

Pre získanie študentskej licencie CADKON+ je potrebné vyplniť a odoslať objednávkový formulár nižšie. Po odoslaní bude objednávka kompletne spracovaná a na Váš email zaslaná pridelená licencia na stiahnutie vrátane všetkých potrebných údajov. Pre spracovanie objednávky je nutné odoslať tiež naskenované potvrdenie o štúdiu, alebo platnú ISIC kartu (na doklade musí byť vidieť aktuálne obdobie platnosti potvrdenia).

 

Odoslaním objednávky študentskej licencie beriete na vedomie, že:

  • študentskú licenciu CADKONu je možné používať po celú dobu štúdia (aktivácia licencie prebieha vždy na 1 školský rok; pri žiadosti o predĺženie licencie študent vždy doloží aktuálne platné potvrdenie o štúdiu)
  • študentská licencia je určená výhradne na nekomerčné používanie
  • študentskú licenciu nie je možné poskytnúť bezúplatne ani za odplatu iným právnickým alebo akýmkoľvek iným osobám;
  • objednaním licencie súhlasíte s obchodnými podmienkami a v rámci vzniknutého obchodne právneho vzťahu sa môžete zoznámiť s našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Kontaktný / objednávkový formulár

Informácie o študentovi

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Adresa študenta

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Informácie o škole / inštitúcii

Pole nesmie byť prázdne

Pole nesmie byť prázdne

Pole musí byť vybrané