Efektívne spracovanie projektov elektroinštalácií vrátane výkazov materiálu


Ste projektant silnoprúdu/slaboprúdu a dokumentáciu spracovávate iba pomocou blokov značiek, čiar a rôzne zmeny vrátane výpisu použitého materiálu si musíte strážiť sami? Pokiaľ áno, zvážte využitie špecializovaného programu CADKON+ MEP, ktorý Vám prinesie celý rad automatizácií pri tvorbe projektov, vykreslení rozvádzačov, kompletnej špecifikácie materiálu, a to všetko v plnej kompatibilite DWG formátu.

Príprava stavebných podkladov

Úplne na začiatku dostaneme podklady od stavára, ktoré je potrebné prefarbiť na jednu farbu, nastaviť tenké čiary atď. Hneď na začiatku projektu však často nastáva dlhé zdržanie, pretože stavebné podklady nie sú v „optimálnom“ stave.
S týmto Vám výrazne pomôže jednoduchá funkcia „príprava stavebných slepých výkresov“, ktorá všetko automaticky nielen prefarbí a nastaví tenké čiary, ale vykoná tieto zmeny aj vo vnútri blokov, porovná výkres do 2D zobrazenia, vykoná diagnostiku, opravy chýb a vyčistenie. 

                  

Zdrojový podklad od stavára a automaticky upravený slepý výkres.


Rozsiahla databáza značiek pre oblasť silnoprúdu i slaboprúdu

Nevyhnutným základom každého programu by mala byť databáza normových a bežne používaných značiek/symbolov. V CADKON+ MEP ich máte k dispozícii viac ako 2.400. Nechýba ani možnosť databázu užívateľsky rozširovať, rýchlo prehľadávať alebo si definovať vlastné obľúbené značky.
Samozrejmosťou je aj automatické vykreslenie legiend použitých symbolov.

Príklad práce s databázou značiek.

Káblové trasy

Pri jednoduchších projektoch je ešte v ľudských silách ustrážiť a následne vykázať dĺžky kabeláží. Pri väčších projektoch sa to bežne „doháňa“ percentuálnym navýšením dĺžok.
CADKON+ MEP Vám výrazne pomôže nielen s tvorbou združených trás, ale aj sprehľadní prácu s káblami a odbúra chybovosť rozvodov. Samozrejmosťou je automatizácia tvorby okruhov, definícia typov a dimenzií a následný popis vo výkrese.  

Príklad znázornenia okruhu S1.5 pre svietidlá a vypínače.

Automatické vykreslenie rozvádzačov

Z pôdorysných rozvodov (aj bez kabeláže) je možné na jedno kliknutie vykresliť základný rozvádzač. Na každom prvku (napr. zásuvka) je možné nastaviť jeho označenie, chránič, istič, fázu a do akého rozvádzača/racku smeruje.
Rozvádzač sa automaticky vykreslí aj do rozvrhnutia (výrezy) po jednotlivých listoch a následne ho možno jednoducho vytlačiť príkazom „publikuj“ do viacstránkového PDF súboru.

Automaticky vytvorené rozvádzače z pôdorysov.

Zmeny, zmeny a zase zmeny

V každom projekte sa priebežne zapracovávajú rôzne zmeny av tomto ohľade Vám CADKON+ MEP taktiež veľmi pomôže.
Máte napríklad rozmiestnené zásuvky, rozvody káblov a potrebujete rýchlo pridať ďalší okruh. Tieto dodatočné zmeny prebiehajú veľmi rýchlo vrátane aktualizácií popisov vo výkrese a následne je možné na jedno kliknutie aktualizovať napr. výpis použitého materiálu.

Automatická indexácia (číslovanie) prvkov

Prevažne v projektoch slaboprúdu je potrebné dodržiavať jedinečné číslovanie napr. dátových zásuviek alebo hlásičov pre jednotlivé okruhy, čajky atď.
Pri týchto úkonoch Vám výrazne uľahčí prácu funkcie pre automatické číslovanie, ktorú pri prvkoch vykonáte nielen automatickú indexáciu, ale aj aktualizáciu pri zmenách v projekte alebo dohľadanie chýb a duplicít.  

Príklad automatického číslovania dátových zásuviek.

Kompletná špecifikácia použitého materiálu do MS Excel

CADKON+ MEP jednoducho na jedno kliknutie dokáže vypísať nielen všetky použité značky aj s ich parametrami, ale aj dĺžky káblov podľa typu a dimenzie, okruhy, káblovú listinu pre rozvádzač alebo koľko je potrebné objednať káblov podľa ich prierezu. 

Ukážka káblovej listiny z projektu. 

Finálne dokončenie projektu

V programe CADKON+ MEP nájdete tiež celý rad nástrojov na dokončenie projektu. Z tých najdôležitejších spomeňme napr. formáty papiera, pečiatky alebo rôzne varianty popisov a odkazov.
Medzi veľmi obľúbené funkcie patrí aj vloženie katastrálnej mapy aj s náhľadom do chotára.


Príklad vloženia katastrálnej mapy podľa štandardov ČÚZK alebo ÚGKK SR.

Záver

CADKON+ MEP využívajú nielen bežní projektanti, ale aj celý rad realizačných firiem. Pred obstaraním nášho programu je najčastejšia otázka „roky som zvyknutí kresliť v starom AutoCADe a nechcem sa už učiť niečo nové“.
Nie je sa čoho obávať, kto pozná AutoCAD, naučí sa pracovať veľmi rýchlo aj v našom programe. Navyše je pre našich zákazníkov zaručená technická podpora a stovky výukových video postupov. 

Autor: Marek Mašek, produkt manažér MEP, GRAITEC


Stovky architektonických a projekčných kancelárií nasadilo CADKON pri projektovaní stavieb všetkých možných účelov, veľkosti a zamerania.

Vyskúšajte si trvalú licenciu CADKON+ MEP 2022 zadarmo.
Skúšobnú plnohodnotnú verziu si môžete stiahnuť TU

 

Sledujte nás
https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/
https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/
https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg