Elektro rozvody vrátane výkazov

Vykreslenie jednotlivých a združených kabeláží vrátane popisov vo výkrese, automatické vytvorenie rozvádzačov a výkazov použitého materiálu.


Já jsem popis obrázku

Použitie jednotlivých káblov a združených trás.

Jednotlivé a združené kabeláže

V programe CADKON+ MEP je možné kresliť elektrické rozvody - káble jednotlivo alebo je možné ich združovat do tzv. kábelových trás (združených kabeláží). Samozrejmosťou je definícia označenia, rozvádzača, typu dimenzie atď. a z týchto informacií je následne možné vytvoriť rozvádzače alebo podrobné výkazy použitého materiálu.

VIDEO UKÁZKA

Vytváranie rozvádzačov

Rozvádzače sa automaticky vytvárajú z použitých prístrojov rozmiestnených v pôdorysoch (zásuviek, vypínačov atď.).
U prístrojov je možné jednoducho zadať ich označenie, istič, chránič alebo napr. fázy.

Rozvádzač sa vykreslí priamo do výkresu alebo rozvrhnutia na jednotlivé listy, čo je výhodné napr. pre hromadnú tlač do PDF.

VIDEO UKÁZKA

VIDEO UKÁŽKA

Já jsem popis obrázku

Príklad automaticky vytvoreného rozvádzača z pôdorysu.

Já jsem popis obrázku

Výkaz použitých prístrojov a káblov vo výkrese.

Výkaz použitého materiálu

Všetko, čo ste vo výkrese vykreslili, je možné jednoducho vyhodnotiť napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Jedná sa hlavne o výkazy použitých prístrojov, dĺžky káblov vrátane označenia a dimenzie a mnoho ďalšieho. Samozrejmosťou je tiež automatizované vytváranie legiend značiek a káblov.

VIDEO UKÁZKA