Hlavní novinky v programu CADKON+ 2023 Architecture service pack 1


Uvítejte společně s námi novou verzi CADKONu+ 2023 Architecture a seznamte se se všemi podstatnými novinkami, které vám přináší. Novinek a oprav je celá řada, pojďme si tedy projít ty nejdůležitější.


Přehled hlavních novinek a oprav:


 • Podpora Windows 11 ARM procesorů
 • Definice vlastních formátů papíru pro tiskárnu "DWG to PDF"
 • Napojení vícevrstvých konstrukcí
  • ​Pomocí číselné hodnoty lze definovat jednotlivým vrstvám prioritu napojení vrstev
  • Vhodným nastavení hodnot napojení vrstev tak můžete dosáhnout toho, aby se jednotlivé vrstvy vícevrstvé konstrukce napojili tak, jak potřebujete

Napojení vícevrstvích konstrukcí

 • Odpojení výškových kót
  • Vykreslené výškové kóty je možné odpojit, takže se nadále neaktualizují např. při posunu a kopii 

Příklad odpojení výškových kót a jejich zobrazení po označení ve výkresu

 • Optimalizace práce s výškovími kótami
  • Na základě Vaší odezvy jsme výrazně vylepšili rychlost práce s výškovými kótami

Optimalizace práce s výškovími kótami

 • Optimalizace rychlosti aktualizace tabulek místnosti po podlaží a uživatelských tabulek
  • ​Výrazně vylepšena rychlost práce v rámci aktualizace tabulek místností po podlaží a uživatelských tabulek bublin

Optimalizace práce s tabulky místností po podlaží a uživatelskými tabulkami

 • Přeškrtnutí a aktualizace dynamické tabulky místností po podlaží
  • V případě změny parametrů popisů místností, dojde k automatickému přeškrtnutí neaktuální dynamické tabulky místností po podlaží. Neustále jste tak informováni o aktuálnosti zobrazené tabulky

Neaktuální, a tedy přeškrtnutá dynamická tabulka místností po podlaží

Kompletní seznam novinek a oprav najdete v dokumentu Novinky CADKON+ 2023 Service pack 1.

Názornou ukázku důležitých novinek můžete shlédnout v záznamu webináře "Co je nového v CADKON+ 2023.1 Architecture":