Hotfix 1 pro CADKON+ 2019 uvolněn


Dnešním dnem byla uvolněna aktualizace Hotfix 1 pro CADKON+ 2019.
Jako uživatelé CADKON+ 2019 máte možnost si tento Hotfix bezplatně stáhnout pomocí následujícího odkazu:


Hotfix 1 pro CADKON+ 2019 64-bit [167 MB]

Hotfix je určen pro produkty CADKON+ BASIC 2019, CADKON+ ARCHITECTURE 2019 a CADKON+ MEP 2019. Jeho obsahem jsou důležité opravy a aktualizace. 
Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2019 obsahující Service Pack 1.
Tato aktualizace Hotfix 1 NEVYŽADUJE novou autorizaci.
Před vlastní instalací si přečtěte PDF dokument Hotfix 1 pro CADKON+ 2019, který obsahuje popis instalace a podrobný seznam všech změn.