Hotfix 2 pre CADKON+ 2016 uvolnený


Dnešným dňom bola uvolnená aktualizácie Hotfix 2 pre CADKON+ 2016.
Používatelia programu CADKON+ 2016 majú možnosť si tento Hotfix bezplatne stiahnuť pomocou nasledujúceho odkazu:


Hotfix 2 pro CADKON+ 2016 64-bit [98 MB]


Hotfix 2 pre CADKON+ 2016 obsahuje hlavne opravy nestability, ktorá sa môže vyskytnúť v špecifických prípadoch. Opravy sa týkajú produktov CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ BASIC verzie 2016 so Service Packom 2.

Pre inštaláciu Hotfix 2 je podmienkou mať nainštalovaný CADKON+ 2016 vrátane Service Pack 2.

Hotfix 2 obsahuje aj opravy z redchádzajúceho Hotfixu 1, ktorý nemusí byť preto nainštalovaný.

Obecné opravy

- Opravy z Hotfix 1 pre CADKON+ 2016 Service Pack 2.

- Opravy funkcií pre kreslenie konstrukčných čiar.

- Opravy náhodných zlyhaní programu:

    - Pri prepnutí do modelu/rozvrhnutie, ak bol otvorený "Správca vlastností hladín".

    - Pri premenovaní/vymazávaní vlastných meradiel v špecifických výkresoch.

    - Pri použití funkcie "Vymaž", ak bola zmenená časová odozva pravého tlačidla myši.

Rezy kanalizácie v podlažiach

- Vylepšené hlásenie chýb a ich znázornenie vo výkrese ..

Výpočty vody a cirkulácie

- Oprava nestability výpočtu na väčších projektoch.

- Oprava návrhu dimenzií potrubí (vonkajší/vnútorný priemer).

Makroeditor TZB

- Možnosť rozlíšiť hladiny pre existujúce, nový stav a podobné prípady.


 Táto aktualizácia Hotfix 2 NEVYŽADUJE novú autorizáciu.

V prípade potreby registrácie a autorizácie licencie, postupujte podľa návodu v inštalačnej príručke CADKONe. Žiadosti o novú licenciu zasielajte na email autorizace@abstudio.cz.

Všetku dokumentáciu, výukové videá, vypísané školenia a webináre, aktuálnu verziu na stiahnutie nájdete na našich stránkach http://www.cadkon.eu v sekcii MÔJ CADKON+, ktorá je dostupná po Vašej registrácii na týchto stránkach.

V prípade technických problémov s inštaláciou alebo funkčnosťou CADKONu+ 2016 nás neváhajte kontaktovať! Technická podpora je poskytovaná prostredníctvom Helpdesku.