Hromadná změna pořadí kreslení šraf, textů a kót


Jako projektanti jste se jistě již mnohokrát setkaly s problémy vznikajícím s pořadím kreslení jednotlivých entit ve výkresu. Typický příklad kdy vykreslíte nejprve texty, kóty a teprve následně vykreslíte šrafy, které vše překryjí.

CADKON+ Architecture poskytuje funkce pro hromadnou změnu pořadí kreslení různých druhů entit. Na jedno kliknutí tak můžete přenést například všechny šrafy do pozadí, nebo naopak všechny texty nebo poznámky do popředí, všechny kóty do popředí apod.

Funkce pro hromadnou změnu pořadí kreslení najde v záložce základní, v ribbonu modifikace pod rolovací nabídkou funkcí pro změnu pořadí kreslení

Jedná se konkrétně o následující funkce:

  • Přenést všechny poznámky do popředí
  • Přenést všechny texty do popředí
  • Přenést odkazy do popředí
  • Přenést kóty do popředí
  • Přenést šrafy do pozadí


Podívejte se na názornou ukázku použití těchto funkcí v praxi: