Import skladieb podláh z Online katalógu DEKSOFT


CADKON+ Architecture poskytuje funkcie umožňujúce rýchly návrh skladieb podláh. Štandardne funkcia umožňuje definovať jednotlivé skladby tak, že nastavíte parametre jednotlivých vrstiev. Dané súvrstvie je možné samozrejme vykresliť do výkresu vrátane popisu, ukladať do knižnice na opätovné použitie či automaticky vykazovať do tabuliek skladieb podláh.

Vedeli ste ale, že jednotlivé súvrstvia je možné načítať z online katalógu DEKSOFTU? Ušetríte tak čas s definovaním jednotlivých vrstiev. Navyše v katalógu zistíte celý rad užitočných informácií o danej skladbe ako napríklad cenu na m2, súčiniteľ prestupu tepla, požiarnu odolnosť, maximálne plošné a bodové zaťaženie a množstvo ďalších parametrov. V katalógu je pre vás pripravených viac ako 350 skladieb, takže je z čoho vyberať….

Použitie je viac ako jednoduché. Spustite funkcie Skladba podláh.

Zadajte dva body, kde chcete skladbu vykresliť. Po otvorení dialógu skladba podláh sa prepnite do záložky Knižnica a kliknite na ikonu On-line katalóg DEKSOFT.


Po spustení sa prihláste a zobrazí sa dialóg Stavebná knižnica DEK, kde si vyfiltrujte skladby podláh:


Po vyfiltrovaní si stačí už len vybrať konkrétnu skladbu, prípadne upraviť parametre jednotlivých vrstiev a následne kliknúť na tlačidlo vložiť.


Tým dôjde k automatickému načítaniu skladby, respektíve jednotlivých vrstiev do dialógu skladba podláh. Každú vrstvu môžete prípadne ľubovoľne upraviť, napríklad zmeniť farby vrstiev, typy výplní a pod.


Následne už stačí iba zvoliť stranu vykreslenia (vzhľadom k vrchnej alebo spodnej hrane) a po kliknutí na OK dôjde k vykresleniu skladby...


Pre lepšiu názornosť, ako je jednoduché vložiť skladbu s On-line katalógu DEKSOFTU sa pozrite na nasledujúce video:

TIP: Spracovávate verejnú zákazku? Prepnite si v katalógu režim zákazky na Verejnú a konkrétne názvy vrstiev budú teraz zobrazené ako všeobecné aby bolo možné s nimi pracovať v rámci verejného obstarávania…

Rovnaká skladba vložená v režime komerčnej a verejnej zákazky

A na čo sa môžete do budúcnosti tešiť? V rámci vývoja pracujeme na funkciách pre vytváranie viacvrstvových konštrukcií (sendvičových stien a pod.), takže v budúcnosti budete môcť z on-line katalógu DEK načítať celý rad ďalších konštrukcií ako napríklad steny, strechy, fasádne systémy a pod.