Indexace a strukturované kabeláže včetně výpisu materiálu (CADKON+ MEP)


Rozmístění prvků, racků, ústředen

Z rozsáhlé databáze připravených značek (600+) ve výkresu jednoduše rozmístíme ústředny, racky, čidla, kamery a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje, kterými doplníme označení koncových prvků a provedeme automatické popsání označení ve výkresu.
Samozřejmostí jsou také možnosti změnit počty připojených kabelů, hw/sw adresy, označení a mnoho dalšího.

Rozsáhlá databáze značek pro slaboproud.

Automatizace číslování prvků

Automatickou indexaci použitých koncových prvků můžeme použít pro jednoduché očíslování nebo složitější tvary složené např. z informací "rack/patch panel/okruh" a podobně.
Nespornou výhodou je také možnost dohledávat duplicity indexace nebo provádět aktualizace.


Kabely a okruhy

V prvním kroku schematicky načrtneme kabelové rozvody a program následně doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenze kabelů, včetně sdružených tras.
Velkou výhodou je také snadné dohledání chyb, jejich opravy a celková přehlednost kabelových rozvodů ve složitějších projektech.


Kabelové žlaby a rošty

U sdružených kabeláží program dle obsazenosti automaticky navrhne optimální žlab, ohlídá maximální obsazenost žlabu a spočítám hmotnost použitých kabelů v kilogramech na běžný metr.


Změny ve stávajících rozvodech

Silnou stránkou programu je možnost provádět dodatečné změny, jako je např. přidání nové zásuvky, kabelů, adres atd.
Automaticky proběhne aktualizace celého projektu i s počty kabelů, popisů značek nebo typů a dimenzí.

Příklad doplnění nové datové zásuvky a automatické aktualizace okruhů a kabelů.

Legendy značek a kabelů

Pro snadnou přehlednost např. při realizaci projektu je potřeba vytvořit legendy použitých značek, kabelů, případně značení okruhů, výškových zón.
Pro tyto potřeby obsahuje CADKON+ MEP celou řadu nástrojů a připravených schémat legend.

Příklad vložení různých legend značek a systému značení.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých koncových prvků, ústředen, racků nebo kabeláží včetně kabelové listiny.

Výpis použitých kabelů do programu MS Excel.

autor: Marek Mašek, GRAITEC​