Integrácia do Windows

DMS sa po nainštalovaní zaintegruje do operačného systému Microsoft Windows. Vďaka tejto integrácii umožňuje všetkým programom, ktoré používajú štandardne Windows, otvoriť alebo uložiť dokument z alebo do centrálneho úložiska.


Já jsem popis obrázku

Vzhľad Windows prostredia

Vďaka podobnému vzhľadu aký poznáme z prostredia prieskumníka Windows je pre užívateľa veľmi ľahké zžiť sa s prácou v CADKON+ DMS. Používanie systému je jednoduché a intuitívne, pomocou integrovaného prehliadača sa zobrazí náhľad väčšiny používaných typov dokumentov. Je dostupná diskusia k akémukoľvek dokumentu.


Adresárová štruktúra

Pevná adresárová štruktúra je základným kameňom dobrej konfigurácie. Udáva akým spôsobom sa dokumenty v úložisku budú ukladať. Návrh štruktúry je veľmi kľúčový a musí sa dobre zvážiť. V našom systéme je možné vybrať z preddefinovaných štruktúr, alebo si vytvoriť vlastnú a tú potom uložiť a používať ako šablónu.


Já jsem popis obrázku