Integrovaný 3D model výstuže

Všetka vložená výstuž má tiež svoj 3D model, ktorý slúži ako základ pri jej zobrazovaní a vyhodnocovaní. Je tak zaručené jednoznačné vyhodnotenie množstva použitej výstuže a tiež zobrazenie výstuže v 2D rezoch. Zmeny vykonané v jednom reze sú automaticky zohľadnené vo všetkých ostatných rezoch.


Novú éru vo vystužovaní sme už otvorili.
Revolučný produkt CADKON+ RC dostupný doslova pre všetkých!

Já jsem popis obrázku

3D model výstuže

Kľúčovým prvkom v CADKON+ RC je model výstuže. Základom modelu je tvar debnenia, ktorý môže byť vytvorený z 2D rezov (2D CAD entity) alebo 3D objektov (ACIS telesa). Do tvaru debnenia je CADKONom automaticky doplňovaná každá výstuž, ktorú používateľ zadá.

Vkladanie výstuže sa vykonáva v 2D na príslušných rezoch alebo pohľadoch. Tieto 2D rezy sú navzájom previazané a tým vzniká priestorový model výstuže.

Výhody modelu

  • zmeny v jednom reze sú automaticky zohľadnené vo všetkých ostatných rezoch
    jednoznačné vyhodnotenie množstva použitej výstuženie je potrebné opakovať vkladanie výstuže, ak sa rovnaké prúty zobrazujú vo viacerých rezoch
    je možné ihneď vykresliť akékoľvek ďalšie rezy výstužou
    výstuž možno zobraziť v priestorovom pohľade


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Tvary z Revitu - BIM

Súčasťou riešenia CADKON+ RC je aj rozšírenie do aplikácie Autodesk Revit, ktoré z neho umožňuje exportovať 3D tvar debnenia, a ten použiť ako definíciu tvaru na vystuženie. Vďaka tomuto riešeniu je možné CADKON+ RC ľahko použiť pre vystužovanie projektov spracovávaných v BIM technológií.