Inžinierske siete a legendy na 3 kliknutia


CADKON+ Architecture poskytuje projektantom širokú databázu čiar pre kreslenie situácií podľa ČSN 013420 a ČSN 013463. Databáza obsahuje viac ako 150 typov sietí a hraníc používaných pri kreslení najmä situácií ale aj v iných prípadoch. Základné delenie je do skupín podľa typu siete alebo hranice:


Každá skupina obsahuje ďalej celý rad konkrétnych sietí/tipov čiar:


Použitie je viac než jednoduché, zvoľte požadovaný typ siete a rovno vo výkrese začnite kresliť. Automaticky dôjde k vytvoreniu príslušnej hladiny s príslušným názvom a s nastaveným správnym typom čiary. Jednotlivé siete tak môžete spätne jednoducho spravovať cez správcu hladín.

Rovnako ak následne chcete vytvoriť legendu typov čiar. Stačí spustiť funkciu legenda situácie, označiť vo výkrese odkiaľ čiary vyhľadávať, zadať bod vloženia legendy a prípadne v zobrazenom dialógu upraviť vzhľad a popis legendy.

Následne už stačí kliknúť na Vložiť a legenda je vytvorená.


Praktickú ukážku si pozrite tu: