Jak řešit místní odskoky u vody včetně axonometrie


Na jednoduchém příkladě si ukážeme, jak v půdorysných rozvodech vody zadávat místní odskočení v rámci jednoho podlaží, provést výpočet a vykreslit axonometrický pohled.