Jak řešit výšky uložení potrubí v otopné soustavě (CADKON+ MEP)


Potřebujete v suterénu uložit potrubí pod stropem a v horních podlažích nad podlahou? Pojďme si na zjednodušeném příkladě ukázat, jak na to.

Postup:

  1. V půdoryse rozmístěte otopná tělesa, kotel a stoupačky.
  2. Křivkou vykreslete náčrt potrubních rozvodů.
  3. Pomocí funkce "potrubní rozvody-trasa" vykreslete přívodní a zpětné potrubí.
  4. Pomocí funkce "hromadná změna vlastností" definujte podlaží.
  5. Pomocí funkce "svislé schéma-automaticky" zadejte výškové úrovně vodorovných rozvodů a vykreslete schéma otopné soustavy.