Ako zmeniť nastavenie kariet výkresov


Ak by ste chceli zmeniť napríklad štýl pre zobrazovanie kariet výkresov:

                    

Tak túto možnosť nájdete v nastaveniach.