Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov.

Já jsem popis obrázku

Prostredie CADKON+ BASIC.

Štandardný CAD nástroj

CADKON+ Architecture je CAD softvér plne kompatibilný s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov. S moderným a ľahko použiteľným rozhraním, vytvára CADKON+ Architecture všetky 2D a 3D prvky, obsahuje funkcie pre navigáciu vo výkresoch, vizualizácie a pozná tiež pojmy ako "hladiny", "uchopovacie body", "okná", a pod.

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI S AUTOCADOM

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI VERZIE 2018 A 2019

Podpora DWG a DXF formátov

CADKON+ Architecture číta a zapisuje .DWG súbory v ich natívnom formáte bez straty dát, vrátane aktuálneho formátu AutoCAD® 2018 a pokračuje až do verzie DWG 2.5, vrátane verzie AutoCAD LT®.

Samozrejmosťou je možnosť otvoriť súbory v aktuálnom formáte DWG 2018.

Vzhľadom na to, že CADKON+ Architecture používa Autodesk® DWG™ formát ako natívny formát súboru, nie je nutná žiadna konverzia.

Já jsem popis obrázkuOtvorenie alebo uloženie v akejkoľvek verzii DWG formátu.

Já jsem popis obrázkuPodloženie PDF alebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a ďalšie možnosti

V CADKON+ Architecture je možné pracovat aj s týmito formátmi:

 • Import máp z katastra nehnuteľností vám umožní rýchlo a efektívne naimportovať mapu z katastra nehnuteľností pomocou online mapového prehliadača.
 • Import súborov: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG ...)
 • Vývoz súborov: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do súborov ACIS (vyžaduje licenciu CADKON + Premium) 

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT KATASTRÁLNEJ MAPY

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT PDF DO DWG

Bežné nástroje pre kreslenie

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Úsečka, krivka, spline krivka
 • Kružnica, obdĺžnik, elipsa, oblúk
 • riadkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: PRÁCA S TEXTAMI

Já jsem popis obrázkuZákladné kresliace nástroje.

Já jsem popis obrázkuZákladné nástroje pre editácie a zmeny.

Editácia a zmeny vo výkresoch

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Kópia, posun, otočenie
 • Predĺžiť, natiahnuť, orezať
 • Prerušiť, zrkadliť, ekvidistancia
 • a mnoho ďalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládaniu projektov sú pripravené rôzne nástroje pre ovládanie hladín:

 • Správca hladín
 • Vypnúť, zmraziť, zamknúť, netlačiteľná hladina
 • Vypínanie prvkov vo výkrese výberom objektu
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: FILTRY HLADÍN

Já jsem popis obrázkuŠiroká ponuka nástrojov pre ovládanie hladín.

Já jsem popis obrázkuUkážka nastavenia súradnicových systémov vo výkrese.

Ostatné funkcie

Okrem vyššie popísaných funkcií a príkazov je tiež k dispozícii:

 • Práca so súradnicovými systémami
 • Výkresové priestory ("Layout")
 • Práca s blokmi a atribútmi
 • Odmeriavanie
 • Tlač a prenos výkresov
 • a mnoho ďalších

Ovládanie pomocou panelov pásov, alebo štandardných ikon

K dispozícii je moderné prostredie ovládanie pomocou pásov kariet alebo klasické prostredie ovládania pomocou ikon. Obe prostredia možno navyše kombinovať a s používaním tzv. "Našepkávača príkazov" docielite efektívne ovládanie a zvýšenie produktivity práce.

Ukážka prostredia pásov kariet alebo klasických ikon.

Já jsem popis obrázkuUkážka plne lokalizovaného českého prostredia.

Plne české prostredie vrátane slovenského doplnku

Program CADKON+ Architecture je plne lokalizovaný do češtiny. Jedná sa predovšetkým o jednotlivé príkazy, dialógové okná, príkazový riadok a elektronickú nápovedu. Ak preferujete zadávanie anglických príkazov, nie je problém používať obe jazykové varianty.

Slovenskí používatelia CADKONu + Architecture majú možnosť inštalácie programu vrátane slovenského doplnku, ktorý Vám umožní tvorbu výkazov, tabuliek a legiend v slovenskom jazyku.​

V kombinácii s množstvom výukových videí a odborných školení, sa v programe CADKON+ Architecture naučíte pracovať pomerne rýchlo.

Klávesové skratky

Používanie skratiek takmer v každom programe výrazne urýchli a zefektívni jeho používanie.

CADKON+ Architecture umožňuje nasledovné:

 • Klasické skratky s možnosťou importu skratiek z AutoCADu vo formáte PGP
 • Akceleračné skratky bez nutnosti potvrdzovania klávesou Enter
 • "Našepkávač príkazov" (podľa zadaných písmen program automaticky ponúka príslušné príkazy)


Já jsem popis obrázkuPríklad nastavenia alebo importu skratiek napr. z AutoCADu.

Já jsem popis obrázku

Podpora 4K monitorov

CADKON + v aktuálnej verzii podporuje zobrazenie na 4K (UHD) monitoroch. Obsah príkazového riadku, ponúk, dialógových okien, veľkosť ikon pod. sa prispôsobuje DPI systému Windows, čo je pre správne zobrazenie na 4K monitoroch kľúčové. Všetky dialógové okná CADKON+ boli prispôsobená pre veľké rozlíšenie.