Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov.

Já jsem popis obrázku

Prostredie všeobecného CAD nástroja CADKON+ MEP

Štandardný CAD nástroj

CADKON+ Architecture je CAD softvér plne kompatibilný s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov. S moderným a ľahko použiteľným rozhraním, vytvára CADKON+ Architecture všetky 2D a 3D prvky, obsahuje funkcie pre navigáciu vo výkresoch, vizualizácie a pozná tiež pojmy ako "hladiny", "uchopovacie body", "okná", a pod.

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI S AUTOCADOM

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI VERZIE 2018 A 2019

Podpora DWG a DXF formátov

CADKON+ Architecture číta a zapisuje .DWG súbory v ich natívnom formáte bez straty dát, vrátane aktuálneho formátu AutoCAD® 2018 a pokračuje až do verzie DWG 2.5, vrátane verzie AutoCAD LT®.

Samozrejmosťou je možnosť otvoriť súbory v aktuálnom formáte DWG 2018.

Vzhľadom na to, že CADKON+ Architecture používa Autodesk® DWG™ formát ako natívny formát súboru, nie je nutná žiadna konverzia.

Já jsem popis obrázkuOtvorenie alebo uloženie v akejkoľvek verzii DWG formátu.

Já jsem popis obrázkuPodloženie PDF alebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a ďalšie možnosti

V CADKON+ Architecture je možné pracovat aj s týmito formátmi:

 • Import súborov: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export súborov: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do súborov ACIS

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT PDF DO DWG

Bežné nástroje pre kreslenie

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Úsečka, krivka, spline krivka
 • Kružnica, obdĺžnik, elipsa, oblúk
 • riadkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: PRÁCA S TEXTAMI

Já jsem popis obrázkuZákladné kresliace nástroje.

Já jsem popis obrázkuZákladné nástroje pre editácie a zmeny.

Editácia a zmeny vo výkresoch

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Kópia, posun, otočenie
 • Predĺžiť, natiahnuť, orezať
 • Prerušiť, zrkadliť, ekvidistancia
 • a mnoho ďalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládaniu projektov sú pripravené rôzne nástroje pre ovládanie hladín:

 • Správca hladín
 • Vypnúť, zmraziť, zamknúť, netlačiteľná hladina
 • Vypínanie prvkov vo výkrese výberom objektu
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: FILTRY HLADÍN

Já jsem popis obrázkuŠiroká ponuka nástrojov pre ovládanie hladín.

Já jsem popis obrázkuUkážka nastavenia súradnicových systémov vo výkrese.

Ostatné funkcie

Okrem vyššie popísaných funkcií a príkazov je tiež k dispozícii:

 • Práca so súradnicovými systémami
 • Výkresové priestory ("Layout")
 • Práca s blokmi a atribútmi
 • Odmeriavanie
 • Tlač a prenos výkresov
 • a mnoho ďalších

Ovládanie pomocou panelov pásov, alebo štandardných ikon

K dispozícii je moderné prostredie ovládanie pomocou pásov kariet alebo klasické prostredie ovládania pomocou ikon. Obe prostredia možno navyše kombinovať a s používaním tzv. "Našepkávača príkazov" docielite efektívne ovládanie a zvýšenie produktivity práce.

Ukážka prostredia pásov kariet alebo klasických ikon.

Já jsem popis obrázkuUkážka plne lokalizovaného českého prostredia.

Plne české prostredie vrátane slovenského doplnku

Program CADKON+ Architecture je plne lokalizovaný do češtiny. Jedná sa predovšetkým o jednotlivé príkazy, dialógové okná, príkazový riadok a elektronickú nápovedu. Ak preferujete zadávanie anglických príkazov, nie je problém používať obe jazykové varianty.

Slovenskí používatelia CADKONu + Architecture majú možnosť inštalácie programu vrátane slovenského doplnku, ktorý Vám umožní tvorbu výkazov, tabuliek a legiend v slovenskom jazyku.​

V kombinácii s množstvom výukových videí a odborných školení, sa v programe CADKON+ Architecture naučíte pracovať pomerne rýchlo.

Klávesové skratky

Používanie skratiek takmer v každom programe výrazne urýchli a zefektívni jeho používanie.

CADKON+ Architecture umožňuje nasledovné:

 • Klasické skratky s možnosťou importu skratiek z AutoCADu vo formáte PGP
 • Akceleračné skratky bez nutnosti potvrdzovania klávesou Enter
 • "Našepkávač príkazov" (podľa zadaných písmen program automaticky ponúka príslušné príkazy)


Já jsem popis obrázkuPríklad nastavenia alebo importu skratiek napr. z AutoCADu.