Jednoduché výkazy použitého materiálu

Všetky prvky vložené CADKONom+ MEP, vrátane potrubí, káblov atď. je možné jednoducho vyhodnotiť napr. pre cenovú ponuku alebo podrobnú špecifikáciu celého projektu.


Já jsem popis obrázku

Príklad výkazu materiálu projektu vzduchotechniky do MS Excel.

Výkaz použitého materiálu

Všetky prvky vložené CADKONom+ MEP, vrátane potrubí, káblov atď. je možné jednoducho vyhodnotiť napr. pre cenovú ponuku alebo podrobnú špecifikáciu celého projektu. Ako výstupný formát sú k dispozícii MS Excel, MS Word, CSV, TXT, Open Office alebo výstup príamo do tabuľky vo výkrese.

Pre každú profesiu TZB si môžete jednoducho nastaviť čo a akým spôsobom vyhodnotiť. Z výkresu je teda možné jednoducho vyhodnotiť hrubý výpis prvkov a dĺžok pre nacenenie v prvej fáze projektu až po kompletnú špecifikáciu napr. pre dielenské spracování (realizačný projekt).

VIDEO UKÁZKA

Vytvorenie legendy

Program dokáže z výkresu automaticky vytvoriť legendu použitých značiek, značenia potrubí a elektro káblov, ktoré je možné následne jednoducho upravovať pomocou bežných príkazov CADu.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Automaticky vytvorená legenda potrubí a armatúr.