Novinky CADKON+ 2019: pohodlnejšie zmeny vlastností prvkov vo výkrese


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Pohodlnejšie zmeny vlastností prvkov vo výkrese

Na základe pripomienok od existujúcich zákazníkov sme rozšírili a optimalizovali funkciu pre hromadné zmeny vlastností prvkov vo výkrese.

Hlavné novinky a vylepšenia:

  • rozdelenie na dve karty (klasické vlastnosti a rozmery-makrá)
  • možnosť meniť veľkosť dialógového okna
  • ľahšiu čitateľnosť dlhých textov
  • optimalizácia výberu z roletových ponúk
  • opravy pri zmenách vlastností u viac prvkov v jednom kroku

Video ukážka zmeny vlastností prvkov vo výkrese.