Novinky CADKON+ 2019: výpočty vody a cirkulace v novém kabátě


Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce a TZB.

Výpočty vody a cirkulace v novém kabátě

Ve výpočtech jsme do verze 2019 zapracovali celou řadu rozšíření a optimalizací, které vycházejí z ČSN a požadavků od stávajících zákazníků.

Cirkulační rozvody a vyvažovací ventily

Kompletně přepracovaný postup výpočtu dle ČSN a běžných projekčních zvyklostí.

Program automaticky:

  • zjistí souběžné rozvody teplé vody s cirkulací
  • spočítá tepelné ztráty teplé vody
  • navrhne dimenze
  • spočítá tlakové ztráty, průtok na ohřívač, min. dopravní výšku čerpadla
  • případně spočítá Kv a nastavení vyvažovacích ventilů

Nastavení materiálů potrubí a rychlostí proudění

Pro rozvody teplé, studené vody a cirkulace můžete nastavit různé materiály potrubí. U teplé vody lze navíc zadat součinitel prostupu tepla, čímž ovlivníte výpočet tepelných ztrát.

Samozřejmostí je také nastavení rychlostí proudění pro teplou/studenou vodu a zvlášť pro cirkulaci. Při „ladění“ celé soustavy jednoduše měníte tyto hodnoty a kontrolujete výsledky výpočtu.

Optimalizace dimenzí a tlakových ztrát

Přepracován (zpřesněn) byl také návrh dimenzí potrubí, vyhledání tlakově nejvytíženější větve a výpočet tlakových ztrát potrubí, tvarovek, armatur, výškovým rozdílem atd.

 

Změna a fixace dimenzí

Přesné výpočty podle ČSN 75 5455 jsou samozřejmostí, ale často je potřeba do projektu zasáhnout také dle „citu a zkušeností projektanta“ a například navýšit o řád určité dimenze. Toto vyřešíte pomocí ruční změny spočítané dimenze, jejich zafixováním, případně potlačením (nepoužívat) malých dimenzí (např. 16x2.3). Následně proběhne automatický přepočet dle nového stavu.

Video ukázka návrhu a posouzení vody a cirkulace.