K čemu slouží XDWGFADECTL


Tato proměnná slouží k nastavení útlumu externích referencí podložených ve výkrese. Můžete tak velmi jednoduše ve výkresu graficky rozlišit, které entity jsou součástí externí reference a které jsou součástí vašeho výkresu. Nastavením hodnoty v rozmezí 0 – 90 nastavujte procentuální útlum externí reference.


Pro nastavení útlumu xrefů zadejte na příkazové řádce příkaz „XDWGFADECTL“​

Zpracoval:

Pavel Franče
Product Manager CADKON ARCHITECTURE