Káblové žľaby a rošty (CADKON+ MEP)


Pri projektoch elektroinštalácií je potrebné viesť elektroinštaláciu v káblových žľaboch alebo v roštoch.  Aby sa nemuseli ručne vykresľovať  a rátať tieto trasy, tak v CADKON+ MEP nájdete funkcie pre káblové žľaby a rošty.

Obr. 1 Zobrazenie panelu „Kabelové žľaby“ v časti „Elektroinstalace“


S programom CADKON+ MEP máte viaceré možnosti práce s káblovými žľabmi:

Manuálne vytvorenie trasy káblového žľabu a roštu

Z  knižnice prvkov sa vkladajú jednotlivé prvky pomocou vloženia alebo pripojenia.

Obr. 2 Knižnica prvkov pre káblové žľaby v CADKON+ MEP


Ďalej môžete káblové žľaby:

  • Spájať
  • Vkladať priame kusy
  • Vkladať rôzne odbočky do priamych kusov
  • Meniť dĺžky a rozmery
  • Rozdeliť priame kusy na viac kusov
  • Graficky znázorniť viditeľnosť hrán
  • Zadanie výšky uloženia
  • Automatické položkovanie
  • Výkazy káblových žľabov
  • a veľa ďalšieho


Obr. 3 Ukážka manuálnej vytvorenej trasy káblového žľabu


Výpočet obsadenosti a hmotnosti káblového žľabu a roštu.

Pri trasách kde je potrebné podľa obsadenosti strážiť maximálnu obsadenosť a hmotnosť použitých káblov využijete funkciu „obsazenost a hmotnost“. Pomocou tejto funkcie navrhnete optimálny káblový žľab alebo rošt priamo do projektu.

Obr. 4 Zobrazenie funkcie „obsazenost a hmotnost“ pre káblové žľaby a rošty v CADKON+ MEP


Pre optimálny návrh káblového žľabu alebo roštu stačí aby mala káblová trasa informáciu o type a dimenzie kabeláže.

Program CADKON+ MEP obsahuje databázu najčastejšie používaných káblov. V prípade ak by bol v projekte použitý špeciálny kábel, ktorý program nepozná, tak  v tomto prípade viete potrebné informácie o danom kábli zadať priamo v okne „obsazenost a hmotnost“.

Ukážku funkcie si môžete pozrieť: