Kalendár a výkazy práce

CADKON+ DMS poskytuje užívateľom prehľadný kalendár s možnosťou automatického generovania práce na jednotlivých projektoch, ale aj napríklad dovolenky a služobné ciesty. Odpracovaná práca je viazaná na jednotlivé projekty a môžete následne generovať výkazy práce ako na projektoch, tak napríklad na jednotlivých zamestnancov.


Já jsem popis obrázku

Kalendár

Každý užívateľ CADKON+ DMS má k dispozícii vlastný kalendár. Vedúci tímu si môžu zobraziť kalendáre jednotlivých členov tímu. V kalendári je možné automaticky generovať pridelenú prácu, posúvať ťahaním jednotlivé úlohy, vykazovať nielen prácu, ale aj služobné cesty, chorobu a dovolenky. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne.Výkazy

Výkazy poskytujú najmä manažérom a vedúcim tímu prehľadne zobrazené informácie o odpracovanej práci na jednotlivých projektoch, výkazy práce po zamestnancovi, alebo napríklad koľko zostáva odpracovať akému zamestnanci na akom projekte. Možnosti nastavenia sú široké a prispôsobiteľné potrebám vašej firmy.


Já jsem popis obrázku