Kanalizácia jednoducho a rýchlo

Jednoduché vykreslenie pôdorysných rozvodov, pozdĺžnych rezov a rezov v podlažiach vrátane výpočtu
Samozrejmosťou je podpora dodatočných zmien, popisov, automatického číslovania atď.

popis obrázku

Návrh rozvodov kanalizácie od skice po podrobné vykreslenie vrátane popisov.

Pôdorysné rozvody kanalizácie

Z jednočiarového náčrtu program automaticky navrhne rozvody kanalizácie, očísluje zvody, popíše tvarovky vo výkrese a mnoho dalšieho. Veľmi jednoducho môžete v už hotových rozvodoch realizovať zmeny, ako sú posuny vetiev, prečíslovanie stupačiek, dimenzií atď.

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁŽKA

Pozdĺžne rezy kanalizácie

Z pôdorysných rozvodov je možné automaticky vytvoriť pozdĺžne rezy kanalizácie. Stačí zadať výšku uloženia, spády, prípadne kombináciu týchto hodnôt.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Automatické vykreslenie pozdĺžnych rezov kanalizácie

Já jsem popis obrázku

Automatické vykreslenie rezov kanalizácie v podlažiach vrátane výpočtu dimenzií a posúdenia prietokov.

Rezy v podlažiach vrátane výpočtu

Na základe pôdorysných rozvodov je možné v jednom kroku vykresliť všetky stupačky a napojenia zariaďovacích predmetov v jednotlivých podlažiach. Súčásťou príkazu je možnosť zadať objem prietokov a program automaticky spočíta a navrhne dimenzie kanalizačných potrubí.

VIDEO UKÁŽKA

Výkaz použitého materiálu

Všetko, čo ste vo výkrese vykreslili, je možné jednoducho vyhodnotiť napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Jedná se predovšetkým o výkazy použitých kanalizačných tvaroviek, dimenzií, dĺžiek, zariaďovacích predmetov atď.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Príklad výkazu kanalizačného potrubia vrátane tvarovek.