Kompletná podpora 2D/3D kreslenia

K dispozícii sú všetky bežne používané funkcie pre kreslenie a editáciu 2D/3D výkresov. Jedná sa napr. o čiary, krivky, kópie, posun, otočenie, pretiahnutie, odmeriavanie vzdialeností atd.


Já jsem popis obrázku

Základné kresliace nástroje.

Bežné nástroje pre kreslenie

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Úsečka, krivka, spline krivka
 • Kružnica, obdĺžnik, elipsa, oblúk
 • riadkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁZKA: PRÁCE S TEXTY

VIDEO UKÁZKA

Editácia a zmeny vo výkresoch

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Kópia, posun, otočenie
 • Predĺžiť, natiahnuť, orezať
 • Prerušiť, zrkadliť, ekvidistancia
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Základné nástroje pre editácie a zmeny.

Já jsem popis obrázku

Široká ponuka nástrojov pre ovládanie hladín.

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládaniu projektov sú pripravené rôzne nástroje pre ovládanie hladín:

 • Správca hladín
 • Vypnúť, zmraziť, zamknúť, netlačiteľná hladina
 • Vypínanie prvkov vo výkrese výberom objektu
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁZKA: FILTRY HLADIN

VIDEO UKÁZKA

Ostatné funkcie

Okrem horepopísaných funkcií a príkazov je tiež k dispozícii:

 • Práca so súradnicovými systémami
 • Výkresové priestory ("Layout")
 • Práca s blokmi a atribútmi
 • Odmeriavanie
 • Tlač a prenos výkresov
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka nastavenia súradnicových systémov vo výkrese.