Kreslenie a vykazovanie obkladov v CADKON+ Architecture


CADKON+ Architecture poskytuje funkcie na kreslenie a vykazovanie obkladov. Jedná sa o funkcie, ktoré nájdete v záložke v ribone Obklady.

Funkcia obklady slúži na kreslenie obkladov. Po spustení a vybraní segmentov, u ktorých chcete nechať obklady vykresliť, sa zobrazí dialóg na zadanie parametrov obkladu.

Dialóg na zadanie parametrov obkladov


V dialógu je možné každému segmentu jednoducho nastaviť výšku hornej a spodnej hrany, popis obkladu a jeho parametre, prepojiť ho s popisom miestnosti, nastaviť odsadenie obkladu a definovať typ obkladu. Nastavenie je teda rýchle a efektívne. Po kliknutí na OK dôjde k vykresleniu obkladu vrátane prípadného popisu obkladu.

Príklad vykreslenia obkladov vrátane popisu


Vykreslené obklady je možné následne nechať vykázať do tabuľky obkladov. Súčasťou tabuľky je aj plocha obkladov.


Pre užívateľov CADKON+ Architecture je k dispozícii záznam z webinára na tému Obklady a ich vyhodnotenie do tabuľky, kde sa dozvedia presné postupy ako pracovať s obkladmi a ako ich vykazovať do tabuľky obkladov.

http://helpdesk.cadkon.eu/OnLineResource/Access/videa?v=DVh18nnouJI