Kreslenie stavebných slepých výkresov

Jednoduchá a rýchla príprava slepých stavebných podkladov pre potreby profesií MEP. Jedná sa predovšetkým o vykreslenie stavebných konštrukcií alebo podloženie naskenovaných výkresov.


popis obrázku

Príklad vytvorenia slepého výkresu pomocou funkcií CADKON+ MEP.

Príprava podkladov od stavbára

V programe CADKON+ MEP je pripravená ucelená podpora pre jednoduché vyčistenie výkresu, inteligentné rozbitie použitých blokov, prefarbenie výkresu, vypínanie hladín, prevod celého projektu do 2D zobrazenia a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁŽKA

Kreslenie stavebných konštrukcií

Pre potreby prekreslenia existujúceho stavu stavebných konštrukcií napr. z papierovej dokumentácie alebo nového vykreslenia stavebných podkladov pre potreby stavebných slepých výkresov, sú v CADKON+ MEP k dispozícii nástroje na kreslenie stien, dverí, okien, tepelných izolácií, prestupov, komínov a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Vykreslené stavebné konštrukcie v programe CADKON+ MEP.

Já jsem popis obrázku

PDF dokument vložený do výkresu pre ďalšie spracovanie.

Podloženie PDF a iných rastrových formátov

Ak máte k dispozícii stavebné pôdorysy iba v papierovej forme alebo vo formáte PDF, môžete tieto podklady naskenovať a do výkresu podložiť


CADKON+ MEP podporuje okrem iného tieto formáty:

PDF, JPG, BMP, TIFF, PNG, WMF a mnoho ďalších.

VIDEO UKÁZKA