Ľubovoľné tvary výstužných vložiek

Program obsahuje knižnicu často používaných tvarov výstuže, vrátane 3D vložiek. Ostatné tvary je možné zadať pomocou krivky, alebo tvaru debnenia. Pre tvarovo zložité konštrukcie je k dispozícii položka premennej dĺžky a pre vystuženie vencov alebo pre rozdeľovaciu výstuž stien môžete použiť položku v bežných metroch.


Novú éru vo vystužovaní sme už otvorili.
Revolučný produkt CADKON+ RC dostupný doslova pre všetkých!

Já jsem popis obrázku

Tvary výstužných vložiek

Tvary výstužných prútov možno definovať:

  • výberom typového tvaru - najpoužívanejšie tvary výstužných prútov sa zadávajú parametricky. K dispozícii je viac ako 50 základných ohybov, strmienkov a priestorových prútov.
  • zadaním bodov debnenia - tvar prútu je určený bodmi na debnenie a zadaným krytím prúta.
  • výberom krivky nakreslenej v AutoCADe alebo v Desktope - definuje tvar prútu podľa vybranej krivky. Krivka určuje priamo tvar výstuže alebo hrany debnenia.
  • výberom priečnych prútov - tvar prútu je určený vložkami, ktoré obopína.

Pri definovaní nových položiek prútov CADKON kontroluje, či položka rovnakého tvaru a ocele už existuje.

 

Položka premennej dĺžky

Pre tvarovo zložité konštrukcie je k dispozícii položka premennej dĺžky. Prírastky v dĺžkach úsekov prútov môžu byť konštantné aj variabilné (do oblúka, s rôznym rozstupom).

Položku premennej dĺžky možno jednoducho vytvoriť orezaním normálnej položky pomocou zadaných bodov, alebo vopred definovanými krivkami. Orezávať je možné pomocou priamych alebo oblúkových úsekov.

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázkuPoložka č 10 je klasicná, položka číslo 20 je v bežných metroch.

Položka v běžných metroch

Pre vystuženie vencov alebo pre rozdeľovaciu výstuž stien a dosiek použijeme položku v bežných metroch, ktorá je vykazovaná celkovou dĺžkou s možným zväčšením tejto dĺžky podľa zadaného koeficientu.

Prutové a plošné konštrukcie

Výstuž môže byť kladená do debnenia ako jednotlivé prúty, alebo ako rad prútov. Rady môžu byť priame, oblúkové alebo podľa ľubovoľnej rovinnej krivky. Vzdialenosť prútov v rade môže byť rovnomerná, alebo premenná.

Já jsem popis obrázku

Vyhnívací jímka

Radiálna a tangenciálna výstuž

Kruhové oblasti možno vystužiť tangenciálnou a radiálnou výstužou s rôznymi variantmi vystuženia stredu konštrukcie.Pre vkladanie tejto výstuže možno použiť aj niektoré špecifické funkcie:

  • tangenciálna výstuž do kruhovej oblasti
  • tangenciálna výstuž do kruhového výseku
  • kladenie radiálnej výstuže (od verzie 2019)