Meranie vzdialeností a dĺžok už nebude žiadny problém


Okrem klasického merania môžete v CADKON + MEP a CADKON + Arch nájsť funkcie pre meranie vzdialenosti medzi viacerými bodmi  a meranie dĺžky čiar .

   Funkcia merania vzdialenosti medzi viacerými bodmi  - jednoduchým odklikaním bodov v modelovom alebo výkresovom priestore sa Vám zobrazí okno s informáciou vzdialenosti.

  Funkcia meranie dĺžky čiar – zobrazí súčet dĺžok vybraných čiar (úsečky, krivky, oblúkov)


Spracoval:

Peter Hamerník
Technical specialist ARCH & MEP