Místnosti a jejich výkaz do tabulek


Jste projektanti pozemních staveb, architekti, obecně projektanti pracující v CADu? Pak jistě řešíte místnosti a jejich výkaz do tabulek.


Vykazování ploch místností patří do všech stupňů projektové dokumentace a je zcela běžné, že se v průběhu projektu několikrát mění dispozice a s tím spojené jednotlivé plochy a popisy místností. Neustálé změny přirozeně přináší prostor pro chybovost. Každý jistě někdy zapomněl změnit plochu v tabulce, v popisku ve výkresu nebo při změně ploch chybně spočítal plochu. Problém je, že projektant je za správnost výkazu zodpovědný a tudíž jsou chyby tohoto druhu nepřípustné.

Ukázka popisů místností a vygenerované tabulky místností projektu novostavby RD ve Vlaštovičkách u Opavy – Projekční kancelář Alexander Černý


Současná praxe – typický příklad

V současnosti celá řada projekčních kanceláří pracuje například v AutoCADu nebo jiném CADu a popisy místností řeší tak, že ve výkresu vytvoří text s názvem místnosti, označením a případně dalšími parametry včetně plochy místnosti. Plochu obvykle odečítají z vykreslené křivky nebo šrafy. Následně tabulky vytvářejí ručně přepisem textů v tabulce nebo např. v Excelu. Tato metoda je ale náchylná k chybovosti a časově náročná. Běžně se může stát, že se opraví pouze označení (text) ve výkresu a na úpravu specifikace v tabulce se zapomene či naopak.


Pojďme se společně podívat jak je tato problematika elegantně řešena v CADKON+ Architecture.

CADKON+ Architecture je komplexním řešením pro projektanty, který spojuje grafické CAD jádro s celou řadou profesních funkcí, které šetří čas, ulehčují rutinní procesy a eliminují chyby v projektu……Nekreslete, projektujte.


Hlavní přednosti programu CADKON+ Architecture:

 • Stabilní samostatné jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF……
 • Ucelené řešení pro projektanty pozemních staveb, architekty apod.
 • Výkresy dle ČSN, normových zvyklostí a firemních standardů
 • Automatické generování tabulek a podkladů pro rozpočet dle vašeho firemního standardu nebo do Excelu
 • Rychlé zpracování změn v projektu
 • Eliminace chyb v projektové dokumentaci
 • Trvalá i síťová licence
 • Rychlé a přesné kreslení celé řady stavebních konstrukcí


Nyní již konkrétně o práci s místnostmi. CADKON+ Architecture eliminuje chybovost, urychluje odečítání ploch a automaticky generuje tabulky místností a skladeb podlah. V případě změn v projektu dokáže v rychlosti vše aktualizovat. Navíc máte kdykoliv dokonalý přehled o stavu místností, jejich hranici a ploše a můžete konkrétní místnosti na základě společných parametrů rychle dohledat a zvýraznit ve výkresu.  

Odečtení plochy místnosti provedete zadáním bodu uvnitř místnosti nebo výběrem hraniční křivky. Tím se automaticky odečte plocha a obvod místnosti. Pro kontrolu a větší přehlednost se hranice místnosti ve výkresu zvýrazní. V panelu popisů místností zadáte parametry místnosti a vzhled popisu. Krom běžných parametrů jako je název místnosti, číslo místnosti, nastavení materiálů podlah, stěn a stropů, můžete také nadefinovat další vlastní parametry.

Zobrazení panelu pro zadání parametrů místnosti a zvýraznění hranice odečtené plochy místnosti pro její vizuální kontrolu


V rámci místnosti můžete připojit také konkrétní skladbu podlah. V panelu skladby podlah si skladbu jednoduše nadefinujte, případně načtěte již existující přímo s online katalogu DEK nebo z uživatelské knihovny.

Panel pro zadání skladby podlah.


Celý popis místnosti následně umístíte do výkresu ručně nebo automaticky do středu místnosti.

Jelikož změny dispozic nebo změny parametrů místností patří ke každému projektu, je nezbytné tyto změny provádět rychle, přesně a hlavně bez chyb. Hromadnou aktualizaci ploch provedete pouhým výběrem místností ve výkresu. Není tedy problém ve výkresu aktualizovat všechny popisy a s nimi spjaté plochy jediným výběrem, místo toho, abyste každý museli ručně přepočítávat a přepisovat. K provádění hromadných změn parametrů místností je určen správce popisů místností, který nejen že dokáže hromadně měnit požadované parametry, ale dokáže popisy dohledávat a vybírat ve výkresu nebo popisy hromadně přečíslovat.  

Automatické vygenerování tabulek místností a tabulek skladeb je otázkou několika kliknutí. Ve výkresu vyberete místnosti, které chcete vykazovat, zvolíte šablonu a tabulky necháte vygenerovat do výkresu nebo např. do Excelu, Wordu nebo OpenOffice.

Příklady automaticky vygenerovaných tabulek místností a skladeb podlah.​

Vytváření popisů, jejich hromadné editace, aktualizace a vykazování v CADKONu+ Architecture, tak naplňují požadavky projektantů na rychlou a efektivní práci s eliminací chyb.


Hlavní výhody popisů ploch a místností CADKONu:

 • Rychlé vytvoření popisu s automatickým odečtem plochy a obvodu místnosti
 • Hromadná aktualizace ploch místností při změnách dispozice.
 • Hromadná změna libovolných parametrů místností.
 • Možnost dohledávání místností přímo ve výkresu.
 • Automatické přečíslování místností.
 • Automatické vygenerování tabulek místností a skladeb podlah.


„Na funkci Popis místností CADKONu+ Architecture především oceňuji zkrácení času v případě úprav v projektu, možnost snadné vygenerování popisu s automatickým odečtením ploch a možnosti úpravu sloupců tabulky dle potřeby daného stupně dokumentace.“

Alexander Černý, Projekční kancelář Alexander Černý

A mnohem více… Vytváření popisů ploch a místností je pouze jedna z celé řady funkcionalit, které vám CADKON+ Architecture přináší. Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe.


 • určen pro širokou klientelu stavebních projektantů
 • vlastní CAD jádro kompatibilní s aplikací AutoCAD®
 • jednoduchý postup návrhu a kreslení
 • pokrývá všechny fáze projektové dokumentace
 • knihovny výrobců aktuálních pro náš trh
 • výkazy stavebních prvků a použitého materiálu do tabulek
 • snadné změny v již zpracovaném projektu

Autor: Ing. Arch. Pavel Franče, Product Manager CADKON+ Architecture

Organizace: GRAITEC s.r.o.


Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ Architecture přináší.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.