Možnosti tlače v projektoch TZB (CADKON+ MEP)


Budeme preberať odporúčané postupy pri tlači projektov TZB nielen na papier, ale aj do formátu PDF, vrátane prípravy výkresových priestorov (rozvrhnutie) a príkazu PUBLIKUJ.

  • príprava formátov papiera a vloženie rozpisiek
  • základné nastavenie tlače
  • farby, hrúbky čiar, formáty a ďalšie nastavenia
  • príprava rozvrhnutia (výkresových priestorov)
  • hromadná tlač príkazom PUBLIKUJ
  • prenos nastavenia tlače (rozvrhnutie) medzi viacerými výkresmi

… mnoho ďalšieho

autor: Marek Mašek