Nastavení vlastní masky popisů dimenzí vedení (CADKON+ MEP)


 Někdy je třeba popsat kabelové trasy. Ne vždy je vyhovující je popsat pomocí default nastavení CADKON+ MEP.

Postup jak si nastavit vlastní popis


-na začátku je potřebné spuštění „Nastavení CADKONu“. Nastavení CADKONu naleznete v záložce „Nastavení a ovládání“ a poté vyberete ikonku „Nastavení“

- v okně „Nastavení CADKONu“ , přejdeme na záložku „Potrubí a vedení“ a vybereme „Vlastní nastavení“. Dále postupujeme kliknutím na volbu tří teček.


- kliknutím na tlačítko „Přidat“ se přidá nová maska. Zde si můžete změnit název. Nyní je třeba provést nastavení této masky a to tak, že klikneme na tlačítko „Upravit...“.

- V tomto okně si můžete nastavit masku podle toho, jakou potřebujete.

- V zobrazeném nastavení bude popis kabelové trasy následující: