Nastavenie vlastnej masky popisov dimenzií vedenia.

 Niekedy je potrebné popísať káblové trasy. Nie vždy je vyhovujúce ich popísať pomocou default nastavenia CADKON+ MEP.

Postup ako si nastaviť vlastný popis

- na začiatku je potrebné spustenie „Nastavenia CADKONu“. Nastavenie CADKONu nájdete v záložke „Nastavení a ovládaní“ a potom vyberiete ikonku „Nastavení“

- v okne „Nastavení CADKONu“ , prejdeme na záložku „Potrubí a vedení“ a vyberieme „Vlastní nastavení“. Ďalej postupujeme kliknutím na voľbu troch bodiek.

- kliknutím na tlačidlo „Přidat“ sa pridá nová maska. Tu si môžete zmeniť názov. Teraz je potrebné urobiť nastavenie tejto masky a to tak, že klikneme na tlačidlo „Upravit...“.

- V tomto okne si môžete nastaviť masku podľa toho akú potrebujete.

- V zobrazenom nastavení bude popis káblovej trasy nasledovný: