Návrh a vykreslenie vlastných typov sendvičových konštrukcií (CADKON+ ARCHITECTURE)


Funciou Vícevrstvé konstrukce je možné v CADKON+ ARCHITECTURE vytvoriť rôzne druhy sendvičových konštrukcií. Možností na vytváranie skladieb je viacero, výberom skladby z knižnice CADKONu+, načítanie skladby z online katalógu DEKSOFTu, alebo vytvorenie vlastnej skladby.

V nasledujúcom príklade si ukážeme vytvorenie a vykreslenie sendvičovej konštrukcie steny s dreveným roštom.

Vytvorenie vlastnej skladby

Z knižnice vyberieme akýkoľvek typ jestvujúcej skladby a vybranú skladbu načítame:

Načítaná skladba steny


Pomocou tlačidla Nová vrstva nad/pod je možné pridávať ďalšie vrstvy skladby a následne upravovať ich hrúbku, λ, výplň a grafické zobrazenie.

V prípade záujmu o vykreslenie roštu, alebo stĺpikovej konštrukcie zvolíme ako výplň Blok/drevený trám a určíme ich osovú vzdialenosť vykreslenia. Pre vykreslenie izolácie zvolíme typ výplne Izolace, pre vzduchovú medzeru typ výplne Žádná apod.

Doplnenie vrstiev a nastavenie grafického zobrazenia konštrukcie steny


Uloženie vytvorenej skladby

Vytvorenú skladbu uložíme do knižnice odkiaľ je možné ju kedykoľvek znovu použiť a editovať.

Uloženie vytvorenej skladby steny do knižnice skladieb


Vykreslenie vytvorenej skladby

Funkciou Trasa body skladbu vykreslíme. Vykreslenú skladbu je možné kedykoľvek načítať a editovať jednotlivé vrstvy, vkladať do nej otvory a pracovať s ňou ako s klasickou stenou v CADKON+ Architecture.

Funkcie na vykreslenie viacvrstvovej konštrukcie a jej načítanie pre spätnú editáciu vrstiev​

Vykreslená viacvrstvová skladba steny