Návrh, výpočet a vykreslení potrubních VZT rozvodů (CADKON+ MEP)

 21. 05. 2022
MEP
 212

Návrh a výpočet

V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky.

Výpočet probíhá na základě potřebných množství vzduchu a rychlostí proudění, přičemž lze kombinovat rychlosti proudění v jednotlivých úsecích nebo dodatečně měnit množství vzduchu.


Rozvody ve stísněných prostorách (např. strojovny)

Pro potrubní rozvody např. ve strojovnách, je k dispozici celá řada funkcí pro postupné skládání a napojování tvarovek, řešení rádiusů, přesných stavebních délek odboček, redukcí atd.

Samozřejmostí jsou také nástroje pro viditelnost hran potrubí a tvarovek, které leží v různých výškových úrovních.


Databáze tvarovek a komponentů

Pro obor vzduchotechnika obsahuje CADKON+ MEP velké množství tvarovek a komponentů, které se běžně vyrábějí a používají. Všechny prvky jsou plně parametrické, což znamená, že u nich lze zadávat vlastnosti, jako je např. dimenze, úhel, rádius atd.


Přírubové kóty, pozicová čísla a kótování

Samozřejmostí každé prováděcí dokumentace je podrobný popis dimenzí, pozicová čísla, výškové odskoky, případně rozměry prvků. 


Vzduchotechnika v rodinných domech

V CADKON+ MEP je připravena ucelená podpora pro zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky v rodinných domech.
Jedná se především o databázi jednotek, rozdělovacích boxů a koncových prvků. Potrubní rozvody můžete vykreslit v podrobném i schématickém zobrazení a následně vykázat soupis potřebného materiálu.

Příklad databáze a vykreslení projektu VZT pro RD.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy pro hrubé ocenění (množství, rozviny, procenta tvarovek, skutečné plochy izolací…) nebo podrobný výkaz pro dílenské zpracování. 

Ukázka výkazu tvarovek, rozvinů, izolací atd.​

autor: Marek Mašek, GRAITEC​