Nechajte vytvoriť tabuľky a legendy

Vykreslené stavebné prvky je možné opoložkovať a následne vygenerovať tabuľku vrátane kusovníka a pohľadových schém. Vytvorenie legendy miestností alebo legendy skladieb podláh v závislosti na miestnostiach je otázkou pár kliknutí.


Já jsem popis obrázkuVýpis zámočníckych výrobkov do MS Excel.

Užívateľské tabuľky výrobkov.

Výpisy stavebných prvkov

Výpisy dverí, okien, klampiarskych, zámočníckych, stolárskych a ďalších výrobkov sa vykonáva na základe položiek, tzv. "Bublín", cez ktoré sa zadá špecifikácie týchto výrobkov do výkresu.

Dôležitým nástrojom pre riešenie častých zmien zo strany investora alebo projektanta je správca položiek, ktorý dokáže odhaliť a opraviť chyby v číslovaní, vykonávať hromadné zmeny v číslovaní položiek alebo meniť zadanú špecifikáciu prvkov a to všetko v prehľadnom zozname umožňujúcim triedenia. Projektant má tak dôležité informácie o prvkoch vo výkrese a nie v nejakej externej tabuľke. Výpis prvkov do tabuľky, ktorá sa umiestni do výkresu alebo do samostatného tabuľkového súboru, napr. MS Excelu, je tak možné až vo finálnej časti projektu. Tabuľku je možné deliť na výšku podľa zvoleného formátu, tak aby vyhovovala vašim potrebám. 

VIDEO UKÁŽKA: DELENIE TABUĽKY NA VÝŠKU

Užívateľské tabuľky výrobkov CADKONe + ARCHITECTURE špecifikovaných pomocou bublín vo výkrese ponúkajú jednak vlastný vzhľad tabuliek, ktorý možno prevziať z už existujúcich tabuliek, ktoré sú pre danú firmu štandardom a druhým podstatným momentom je automatické sledovanie aktuálnosti tabuľky vzhľadom k špecifikáciu výrobkov vo výkrese a následná rýchla aktualizácia týchto tabuliek.

Tabuľky zodpovedajú požiadavkám zákazníkov a umožňujú vykonávanie rýchlych výpisov jednotlivých typu výrobkov do tabuliek ľubovoľného vzhľadu. CADKON tak teraz umožňuje vytvárať formátovo rôzne tabuľky pre rozdielne typy výrobkov, ako sú stolárske, zámočnícke, klampiarske, plastové a pod. 

VIDEO UKÁŽKA: TABUĽKY PRVKOV VLASTNÉHO VZHĽADU S AKTUALIZÁCIOU NA JEDNO KLIKNUTIE

VIDEO UKÁZKA

Plochy a popis miestností

Odpočet plochy miestnosti z pôdorysného výkresu sa vykonáva jednoducho zadaním jedného bodu vnútri miestnosti. Okrem plochy miestnosti sa automaticky odpočíta aj jej obvod a po zadaní požadované špecifikácie miestnosti sa do výkresu umiestni opis miestnosti.

Správca miestností je nenahraditeľný pomocník pri dohľadávaní miestností a zmenách v číslovaní, či iných zmenách parametrov miestností (materiálov stien, stropov, skladieb podláh atď ..) tak bežných pri zmenách dispozícií miestností. Zmeny môžete vykonávať hromadne, nestrácate tak čas nekonečným prepisovaním dát.

VIDEO UKÁŽKA: VYTVÁRANIA POPISOV MIESTNOSTÍ, TABULIEK MIESTNOSTÍ A ICH AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA

Každej miestnosti možno definovať do akého bytu alebo zóny patrí s možnosťou farebného zvýraznenia. Automaticky môžete generovať farebnú mapu bytov a zón. Vytvorenie legendy miestností alebo legendy skladieb podláh v závislosti na miestnostiach je potom otázka niekoľkých kliknutí. Legendu je možné umiestniť ako do výkresu tak napríklad do excelu, Wordu atď.

VIDEO UKÁŽKA: BYTY A ZÓNY

Samozrejmosťou sú automatické aktualizácie hodnoty plôch pri zmene plochy miestností. Zmeny (aktualizácia) sa prejaví ako vo vygenerovaných popiskách miestností vo výkrese tak vo vygenerovaných tabuľkách jednoduchým jedným kliknutím. Neaktuálne tabuľky sú automaticky prečiarknuté. Automaticky sa aktualizujú jednak plochy miestností, ale samozrejme aj jednotlivé parametry u miestností nadefinované, ako napríklad skladby podláh, použité materiály a akékoľvek iné užívateľsky definované parametre. Všetky parametre možno hromadne editovať cez správcu popisov. 

VIDEO UKÁŽKA: TABUĽKY PO PODLAŽÍ A UPOZORNENÍ NA NEAKTUÁLNU TABUĽKU

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Tabuľka miestností s výpisom plôch z výkresu.

Automaticky vygenerovaná farebná mapa bytov.

Já jsem popis obrázku

Výpis do legendy inžinierskych sietí z výkresu situácie.

Ďalšie tabuľky a legendy

Ďalšie tabuľky možno vytvoriť z prekladov, stropných prvkov, obkladov, betónových výrobkov, vytyčovacích bodov a všeobecných blokov. Ďalej je možné nechať vypísať do legiend vo výkrese použité materiály a čiary inžinierskych sietí výkresov situácií. Pri tabuľkách je možné nastaviť vlastný vzhľad a riadiť jej obsah.

VIDEO UKÁŽKA: INŽINIERSKE SIETE A LEGENDY

VIDEO UKÁZKA