Nedokončujú sa vám zadávané príkazy v príkazovom riadku?


Spustenie zobrazenia automatického dokončovania a filtrovania zadávaných príkazov je možné spustiť pomocou:

-  premennej „AUTOCOMPLETEMODE“

    Od verzie 2019 sa automatické dokončovanie riadi premennou   „AUTOCOMPLETEMODE„ kde je potrebné nastaviť východziu hodnotu „4“

-  pravým tlačidlom myši kliknúť do príkazového riadku a zaškrknúť možnosť „Automatické dokončovaní“