Nefunguje Vám sťahovanie slovenských katastrálnych máp z aktualizovaného katasterportalu?


Použite CADKON+ a pracujte efektívne.

Využite softvér CADKON+ 2022, ktorého súčasťou je funkcia na vkladanie slovenských katastrálnych máp a ortofotomáp.

Mapy, ktoré CADKON+ používa sú mapy slovenského katastra a do výkresu sa dajú vkladať v rôznych výrezoch, priamo v čiarach a hladinách, v mierke a zvolenom merítku. Naviac ich môžete vkladať v JTSK súradniciach a vaše geodetické zamerania k mapám jednoducho podkladať a pracovať s nimi.

Podrobnejší návod nájdete v našom výukovom videu: Postup na vkladanie katastrálnych máp v CADKONe+ 2022:


V hľadáčiku nájdite riešené územie
Nazoomujte sa na túto oblasť, vyberte typ mapy, jednotky a súradnice.

Potvrďte Vložiť do projektu.


Obr.1.: Nájdenie riešeného územia v CADKONe+.

Dvojklikom na koliesko myši, alebo príkazom _zoom sa nazoomujete na katastrálnu mapu, ktorá sa vložila do výkresu.

Obr.2.: Vložená katastrálna mapa v JTSK súradniciach

Ak chcete k mapám podkladať rôzne zamerania vkladajte ich cez Správcu Xrefov. (nezaškrtávajte Zadat na obrazovce, iba potvrďte OK).

Obr.3.: Pripojenie geodetického zamerania ku katastrálnej mape v CADKONe+.

Zameranie sa automaticky pripojí na pôvodné súradnice a je možné s ním ďalej pracovať.

Obr.4.: Katastrálna mapa s pripojeným zameraním.