Netrápte sa ručným spočítavaním a vykazovaním jednotlivých zariadení a kabeláže (CADKON+ MEP)


Ručné spočítavanie blokov a meranie dĺžky krivky alebo úsečky s následným zapisovaním do tabuľky je v dnešnej dobe už zastaralý spôsob vykazovania. V programe CADKON+ MEP nájdete nástroje na vykazovanie, nie len zariadení ktoré sú vo výkrese vložené z databázy programu, ale aj funkciu na vykazovanie jednotlivých blokov a ich vlastností (atribútov).

Vykazovanie dĺžky kabeláži bez funkcií CADKON+ MEP je naozaj dosť zložité a hlavne veľmi zdĺhavé. Preto v programe CADKON+ MEP nájdete rôzne možnosti ako si uľahčiť prácu s automatickou tvorbou káblových trás a ich vykazovaním.

Vytváranie káblových trás je možné:

  • Náčrtom, kde sa ťahajú čiary v špecifickej hladine, typu a hrúbke čiary.  • Priradením vlastnosti čiare, kde čiara dostane špecifické vlastnosti ako je napríklad hladina, typ a hrúbka čiary ale aj vlastnosti o type, označení a ďalších vlastností potrebných pre vykazovanie.  • Automatické tvorenie káblových trás. Na základe vložených značiek z knižnice prvkov a náčrtom trás sa automaticky vytvorí káblová trasa vedenia a združeného vedenia.Pri vytváraní káblových trás je možné použiť viacero postupov, preto odporúčame si pozrieť záznamy z webinárov:

Záznamy z webinára je dostupný užívateľom s platným CADKON Active.

Vykazovanie zariadení, dĺžky káblovej trasy, dĺžky vodičov alebo aj klasických blokov s atribútmi je možné vykazovať nielen do výkresu ale samozrejme aj do excelu.

Výhodou automatizovaného vykazovania pomocou programu CADKON+ MEP je že sa nikdy nemôžete pomýliť a výsledkom bude rýchly a presný výkaz výmer.