Nová funkčnosť pre opisy prvkov, potrubí a elektro káblov

 25. 10. 2021
MEP
 506

S uvoľnením service packu 1 pre CADKON+ 2022 MEP sme pre Vás pripravili celý rad noviniek, vylepšení a opráv nahlásených chýb.

Už si nemusíte strážiť správnosť popísaných prvkov, dimenzií potrubí alebo elektro káblov. Text popísaných prvkov je novo previazaný so značkou, krivkou potrubia alebo káblom. Problém nie je ani s dodatočným posunom textov pre lepšiu čitateľnosť projektu.

Táto nová funkčnosť výrazne zjednoduší dokončenie projektov a hlavne odpadá chybovosť a neaktuálnosť popisov v celom výkrese.

V prvej fáze sme zviazané opisy s prvkami sprevádzkovali u týchto funkcií:

  • Popis prvku
  • Popis prvku s odkazom
  • Hromadný popis prvkov
  • Hromadná zmena vlastností (voľba „popísať vo výkrese“)
  • Popis dimenzií potrubia (obe varianty)
  • Popis dimenzií vedenia (obe varianty)

Na ďalších funkciách, ktoré vytvára popisy vo výkrese intenzívne pracujeme.

Ak nechcete používať nové zviazané, môžete túto funkčnosť vypnúť v nastaveniach CADKONu. Nové texty sa tiež automaticky vkreslují na sivom pozadí, ktoré môžete vypnúť pomocou premennej FIELDDISPLAY (nastaviť na hodnotu 0).