Nová verzia doplnku pre Revit Graitec RC Export


Na základe podnetov užívateľov sme pripravili novú verziu doplnku Graitec RC Export, ktorý uľahčuje BIM workflow medzi aplikáciami Revit a CADKON+ RC tým, že exportuje vybrané prvky konštrukcie do formátu DWG a následne ich vystužíte v aplikácii CADKON+ RC alebo CADKON RCD.

Doplnok je určený pre Revit 2017 – 2022 a môžete ho získať na stránke www.cadkon.eu pre prihlásenie v sekcii Môj CADKON+ >Dokumenty a aktualizácie alebo na stránke helpdesk.graitec.cz v sekcii Download zóna.


Export teraz ponúka tieto možnosti:

  • Vytvoriť 1 súbor pre všetky prvky: vybrané prvky budú exportované do jedného DWG súboru. Vytvorené 3D telesá budú obsahovať informáciu o názve prvku v Revite, ktorú bude možné využiť v budúcej verzii CADKON+ RC pre názov vystužovaného prvku a tiež pre uvažovaný spätný export výstuže do Revitu.
  • Zlúčiť prvky do jedného 3Dsolidu: vybrané prvky budú zlúčené do jedného telesa, takže ich možno vystužiť v CADKONe ako jeden prvok.
  • Vytvoriť samostatné dwg súbory: vybrané prvky budú uložené ako samostatné dwg súbory a ich názov bude zodpovedať názvom prvkov v Revite, čo uľahčí ich identifikáciu. Vytvorené 3D telesá taktiež obsahujú informáciu o názve prvku v Revite.

Ostatné možnosti z predchádzajúcich verzií zostali zachované, ako napr. možnosť zahrnúť okolie vybraných prvkov do exportu, aby bola vidieť náväznosť výstuže.

Na ukážku využitia doplnku sa môžete pozrieť vo videu Doplnok pre Revit GRAITEC RC Export 2022.