Nové nástroje pre kótovanie v CADKON+ RC

 12. 04. 2022
RC
 500

Již předchozí verze CADKON+ RC 2022 přinesla větší podporu pro kreslení stavebních výkresů v podobě nástrojů pro kótování jako jsou výškové kóty a funkce pro rozdělení / spojení / zarovnání kót. Verze 2023 v tomto duchu bude pokračovat a připravujeme pro ni tyto nové nástroje, které najdete v panelu Kóty délkové v pásu karet Kóty a popisy:


  • Automatické kótování automaticky okótuje objekty, které jsou protnuty zadanou čárou. Tato určující čára může být i lomená.
  • Navázat na kótu slouží pro navázání na již vykreslené kóty a pokračování v kótování.
  • Nastavení parametrů kót slouží pro uživatelské nastavení nejdůležitějších parametrů kót v dialogovém panelu.


  • Změnit délku vynášecích čar nastaví pro vybrané kóty stejnou délku jejich vynášecích čar. Tato délka je měřena od kótovací čáry a je zadávána v milimetrech vykresleného výkresu, závisí tedy na měřítku výkresu
  • Kótování otvoru slouží ke kótování otvoru s možností zadat výšku otvoru a parapetu.Volba „Vložit jako druhou kótu“ určuje, zda se vytvoří kóta otvoru jako tzv. přepis původní kóty (kóta šířky a výšky otvoru bude jedna kóta, bude se chovat jako celek), nebo zda se má vytvořit druhá kóty výšky otvoru nezávisle na kótě šířky. Volba vytváření druhé kóty je vhodná například pro další kopírování pouze kóty výšky otvoru

  • Obrysová - vnitřní kóta slouží ke změně obrysové kóty na kótu vnitřní (tj. bez vynášecích čar).


Robert Krňávek

Product Manager RC, GRAITEC s.r.o.