Nové výukové video na výpočet tepelných výkonov v programe PROTECH


Na základe Vašich podnetov sme pre Vás pripravili výukové video, kde je podrobne prebratá spolupráca programov CADKON+ MEP a tepelných výkonov (TV) od spoločnosti PROTECH. Ide predovšetkým o spracovanie v TOB, zadanie konštrukcií, výpočet tepelných strát a potrebných výkonov, s následným návrhom vykurovacích telies.

Preberaná téma:

  • odovzdanie zoznamu miestností z CADKON+ MEP do PROTECH
  • príprava materiálov v TOB (tepelná ochrana budov)
  • definícia konštrukcií v TV (tepelné výkony)
  • tepelné straty a potrebné výkony
  • duplikácia podlažia (kopírovanie rovnakých podlaží)
  • návrh vykurovacích telies
  • rozmiestnenie a popis telies vo výkrese 

Celý výukový program všetchý profesií TZB nájdete v uživateľskej sekcii "Môj CADKON+" (produkt CADKON+ MEP).

Podobným spôsobom spracujeme aj výučbu na dimenzovanie vykurovacích sústav (DIMOS).