Novinky CADKON+ 2019: nastavenie útlmu hladín a objektov


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Nastavenie útlmu hladín a objektov

- Nová verzia CADKON + 2019 obsahuje žiadanou novinku: Možnosť nastavenia útlmu zamknutých hladín, Xref a pre režim editácie Xref.

- Novo je možné nastaviť hodnotu útlmu zobrazenia pre zamknuté hladiny - premennú LAYLOCKFADECTL

- Novo je možné nastaviť hodnotu útlmu zobrazenia pre zobrazené Xrefy - premennú XDWGFADECTL

- Novo je možné nastaviť hodnotu útlmu pre režim editácie Xrefu na mieste - premennú XFADECTL
Video ukážka možnosti útlmu hladín, Xref a pri editácii Xref vo verzii 2019.