Novinky CADKON+ 2019: popisy miestností


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Popisy miestností

- Správca miestností umožňuje dohľadanie konkrétnej miestnosti vo výkrese a ich farebné zvýraznenie.

- V priebehu práce v správcovi popisov možno zároveň pohybovať s plochou výkresu a zoomovať.

- Na základe výberu popisov v zozname Správcu popisov, môžu zostať tieto popisy vybrané vo výkrese aj po ukončení funkcie správcu. Toho sa využije pri potrebe ďalších úprav popisov pomocou základných príkazov CADu.

- Pre prehľad o odčítaní plochy sa pri vytváraní popisu miestnosti pomocou bodu novej hranice plochy miestnosti farebne vyznačí a zostane tak vyznačená až do umiestnenia popisu miestnosti do výkresu.

- U vykresleného popisu miestnosti sa teraz zobrazujú pri každej položke popise uzlové body (gripy), za ktoré možno jednotlivé položky popisu posúvať.

- Možnosť umiestnenia popisu miestnosti automaticky na stred miestnosti.

- Vytvorenie novej akcie bublín s kópiou histórie použitých bublín inej akcie (projektu).

- Pridaná ikona na uloženie masky opis miestnosti.

- U položiek Plocha miestnosti, Obvod, Výška a Objem je možné zadať okrem číselných hodnôt tiež pomlčku, pre prípady nezadanej hodnoty.Video ukážka noviniek v popisoch miestností vo verzii 2019.