Novinky CADKON+ 2019: Prepojenie na online katalóg DEK


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Prepojenie na online katalóg DEK

- Na základe spolupráce s firmou DEKSOFT je vyvinutý plugin, po ktorého inštalácii je možné vyberať skladby z online katalógu DEK a využiť ich v rámci riešenia skladieb podláh alebo bublín CADKONu.

- V knižnici skladieb podláh je pridané tlačidlo pre zobrazenie DEK online katalógu. Po výbere skladby z online katalógu je skladba načítaná do knižnice do adresára DEK.

- V bublinách v kontextovej ponuke pravého tlačidla myši je voľba pre zobrazenie DEK online katalógu. V katalógu sa vyberie konkrétna skladba a tiež aké jej položky a parametre sa načítajú do bubliny.


Video ukážka importu skladieb podláh z online katalógu DEK.