Novinky CADKON+ 2019: užívateľské tabuľky


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Užívateľské tabuľky

- Riešenie kusovníka dverí s ohľadom na stranu otvárania (pravé / ľavé) a ich výkaz v rámci jednej tabuľky.

- Pri vkladaní užívateľskej tabuľky bublín do výkresu je tabuľka viditeľná po celú dobu vkladania a zadania umiestnenia.

- Vkladaná tabuľka do výkresu rešpektuje aktuálne súradný systém USS, vkladá sa podľa jeho natočenia.

- Nový príkaz _TAB_INFO pre výpis informácií o existujúcej užívateľskej tabuľke vo výkrese. Výpis obsahuje zoznam zdrojových výkresov tabuľky, použitú šablónu, filter položiek a iné použité nastavenie tabuľky.Video ukážka noviniek pre prácu s užívateľskými tabuľkami vo verzii 2019.