Novinky CADKON+ 2019: vylepšené výkazy použitého materiálu


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Vylepšené výkazy použitého materiálu

Naprieč všetkými profesiami TZB bola rozšírená funkčnosť výkazov použitého materiálu z výkresov.

Ide predovšetkým o:

  • vykazovania akýchkoľvek vlastností z použitých prvkov vo výkrese
  • možnosť nastaviť jednotku ako sú napr. metre, waty, rýchlosti atď.
  • optimalizáciu počtov kusov, vytváranie súčtových tabuliek atď.

Video ukážka nastavenia vykazovaných vlastností, jednotiek a zaokrúhlení.