Novinky CADKON+ 2019: vytyčovací body


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Vytyčovacie body

- Pridaná možnosť výpisu do výkresu samostatnej súradnice Z.


Video ukážka importu vytyčovacích bodov iba so zvolenou súradnicou Z vo verzii 2019.