Novinky CADKON+ 2019: zvislá schéma vykurovacích sústav


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Zvislé schémy a prepojenie na PROTECH

Na základe podnetov a pripomienok od existujúcich zákazníkov sme optimalizovali prepojenie s programom DIMOS od spoločnosti PROTECH a vytváranie zvislých schém.

Hlavné novinky a vylepšenia:

  • vylepšený formát odovzdávania dát z výkresu do programu DIMOS
  • jednoduchšie vytváranie schém s bočným napojením
  • rôzne optimalizácie na komplikovaných projektoch

Video ukážka bočného napojenia vykurovacích telies v schéme.